Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9676
Назва: Developing communication skills in multilingual Europe: the case of Britain
Інші назви: Розвиток комунікаційних навичок у багатомовній Європі (на прикладі Британії)
Развитие коммуникативных навыков в многоязычной Европе (на примере Британии)
Автори: Chastnyk, O.S.
Ключові слова: комунікаційні навички
студенти немовних спеціальностей
університетський мовний центр
кредитні курси
некредитні курси
коммуникативные навыки
студенты неязыковых специальностей
университетский языковой центр
кредитные курсы
некредитные курсы
communication skills
non-specialist language students
university language centre
credit courses
non-credit courses
Дата публікації: 2015
Бібліографічний опис: Chastnyk O. S. Developing communication skills in multilingual Europe: the case of Britain / O. S. Chastnyk // Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2015. – Вип. 47. – С. 242–248.
Короткий огляд (реферат): Наведено огляд публікацій, у яких досліджено кризу щодо викладання іноземних мов у Великобританії та способи її подолання. Розглянуто причини скорочення чисельності кафедр британських університетів, де студенти вивчають іноземну мову як основну спеціальність. Описано заходи, спрямовані на розвиток функціонального білінгвізму серед випускників вищих шкіл, зокрема, заохочення вивчення мов на факультативних курсах різного рівня акредитації та різної тривалості. Проаналізовано дані опитувань слухачів таких курсів. Виявлено, що більшість слухачів обирають кредитні курси або курси з правом одержання сертифікату. Окремо висвітлено роль університетських мовних центрів у забезпеченні викладання іноземних мов студентам немовних спеціальностей.
Приведен обзор публикаций, в которых исследуется кризис в преподавании иностранных языков в Великобритании и способы его преодоления. Рассмотрены причины сокращения числа кафедр британских университетов, где студенты изучают иностранный язык как основную специальность. Описаны меры, направленные на развитие функционального билингвизма среди выпускников высших школ, в частности, поощрение изучения языков на факультативных курсах разного уровня аккредитации и разной длительности. Проанализированы данные опросов слушателей таких курсов. Выяснилось, что большинство студентов выбирают кредитные курсы или курсы с правом получения сертификата. Особо выделена роль университетских языковых центров в обеспечении преподавания иностранных языков студентам неязыковых специальностей.
Опис: This paper presents a review of publications exploring the crisis in foreign language teaching in Great Britain and the ways of overcoming it. The author investigates the causes of a reduction in the number of British university departments where foreign languages are taught as a major. The article also describes the measures aimed to develop functional bilingualism among university graduates, especially teaching languages at optional courses of various duration and accreditation status. Data from various surveys involving people attending such courses have been analysed. It appears that most of the students choose credit or certified courses. Particular attention is paid to the role of university language centers in teaching foreign languages to non-specialist students.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/v47/28.pdf
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9676
Розташовується у зібраннях:Наукові статті кафедри іноземних мов № 1

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Chastnyk_242-248.pdf177,48 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.