Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9666
Title: Стратегії майбутніх фахівців із міжнародного права при перекладі професійно орієнтованих текстів англійською мовою
Стратегии будущих специалистов в сфере международного права при переводе профессионально ориентированных текстов на английский язык
The future experts in International Law Translation and strategies of translation concerning the texts in their field
Authors: Липко, І.П.
Keywords: международное право
профессионально-ориентированные тексты
переводы иностранных текстов
міжнародне право
професійно-орієнтовані тексти
переклади іноземних текстів
фахова компетентність
стратегії перекладу
текст оригіналу
текст перекладу
профессиональная компетентность
стратегии перевода
текст оригинала
текст перевода
professionally oriented competence
translation strategies
original text
translation
Issue Date: 2015
Citation: Липко І. П. Стратегії майбутніх фахівців із міжнародного права при перекладі професійно орієнтованих текстів англійською мовою / І. П. Липко, Л. M. Черноватий // Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми викладання : тези доп. та повідомл. учасників наук.-практ. конф., м. Харків, 30 вер. - 1 жовт. 2015 р. – Харків, 2015. – С. 142–145.
Abstract: У статті аналізується вибір стратегій письмового перекладу майбутніми фахівцями із міжнародного права для подальшого формулювання висновків щодо виявлення тенденцій, які потім можна враховувати при розробці методики навчання.
В статье анализируется выбор стратегий письменного перевода будущих специалистов в области международного права для дальнейшего формирования выводов относительно выявления тенденций, которые затем можно будет использовать при разработке методик обучения.
The article analyses the translation strategies chosen by the future specialists in International Law for making a conclusion about tendencies to use them in further developing of teaching methods.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9666
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри іноземних мов № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lipko.pdf193,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.