Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/17345
Title: Підстави виникнення трудових правовідносин
Authors: Єрьоменко, Володимир Вікторович
Keywords: підстави виникнення трудових правовідносин
форми реалізації права на працю
юридичний факт
фактичний склад
трудовий договір
конкурс
виборність
призначення
членство
трудовые правоотношения
выборность
юридические факты
фактический состав
трудовой договор (трудовой контракт)
Issue Date: 1998
Citation: Єрьоменко В. В. Підстави виникнення трудових правовідносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / В. В. Єрьоменко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1998. – 195 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. Національна юридична академія України імен і Ярослава Мудрого, Харків, 1998 р. Захищаються наукові положення про підстави виникнення трудових правовідносин у законодавстві України. Досліджуються поняття, зміст підстав та структурні зв'язки їх елементів, взаємодія підстав і умов виникнення трудових правовідносин. Аналізуються законодавство та правозастосовна практика, обґрунтовуються рекомендації по їх вдосконаленню. Результати роботи відображені у проектах змін та доповнень до Конституції, КЗпП, низки спеціальних законів України.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/17345
Appears in Collections:12.00.05. – Трудове право; право соціального забезпечення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
YEROMENKO-dis-1998.pdf1,21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.