Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1616
Title: Усні та письмові джерела кодифікації права Гетьманщини у першій половині 18 століття
Authors: Матвєєва, Т.О.
Keywords: історія держави і права
Гетьманщина
кодифікація права
історія кодифікації права
джерела кодифікації права
магдебурзьке право
Issue Date: 2012
Citation: Матвєєва Т.О. Усні та письмові джерела кодифікації права Гетьманщини у першій половині 18 століття / Матвєєва Т.О. // Особистість. Суспільство. Право. : зб. наук. ст. та тез наук. повідомл. за матеріалами міжнар. наук.-прак. конф., присвяч. 10-річчю Полтав. юрид. ін-у, м. Полтава, 15 берез. 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Нац. акад. прав. наук України, Полтав. юрид. ін-т, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. – Х. : Точка, 2012. – С. 143–146
Abstract: Систематизовано усні та письмові джерела кодифікації права Гетьманщини у першій половині 18 століття. Встановлено розвиток ідеї української державності шляхом оцінки нормативно-правових актів вказаного періоду.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1616
Appears in Collections:Наукові статті кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matveeva_143–146.pdf387,43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.