Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15412
Title: Керівник закладу вищої освіти – суб’єкт трудового права
Other Titles: Руководитель учреждения высшего образования – субъект трудового права
Head of institution of higher education – subject of labor law
Authors: Фурлет, Н.Я.
Keywords: керівник закладу вищої освіти
суб’єкт трудового права
трудо-правовий статус
трудові правовідносини
трудові права і обов’язки
юридичні гарантії
відповідальність керівника закладу вищої освіти
Issue Date: 2018
Citation: Фурлет Н. Я. Керівник закладу вищої освіти – суб’єкт трудового права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Н. Я. Фурлет ; кер. роботи О. М. Ярошенко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2018. – 19 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення». – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України. – Харків, 2018. Дисертацію присвячено системному та ґрунтовному аналізу правової сутності, змісту та особливостей статусу керівника закладу вищої освіти як суб’єкта трудового права, а також актуальних проблем практичного характеру та пошуку шляхів їх вирішення. У науковій роботі здійснено правову характеристику діяльності керівника закладу вищої освіти як форми реалізації трудових прав та виконання посадових обов’язків, а також як специфічного різновиду трудової діяльності. Визначено поняття та суттєві ознаки трудо-правового статусу керівника закладу вищої освіти, зокрема встановлено природу правовідносин, що складаються між керівником закладу вищої освіти (як працівником) і засновником закладу вищої освіти (як роботодавцем). Виділено особливості виникнення та припинення трудових правовідносин з керівником закладу вищої освіти та виокремлено прогалини та колізії у нормативно-правовому регулюванні трудових відносин з керівником закладу вищої освіти. Сформовано конкретні пропозиції та рекомендації щодо удосконалення нормативно-правового регулювання статусу керівника закладу вищої освіти як суб’єкта трудового права.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15412
Appears in Collections:12.00.05 – Трудове право; право соціального забезпечення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Furlet_2018.pdf227,84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.