Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/15295
Назва: Логіко-методичний аналіз завдань ТЗНПК
Інші назви: Логико-методический анализ задач ТОУЮК
Logical and methodical analysis of TGELC
Автори: Качурова, С.В.
Невельська-Гордєєва, О.П.
Ключові слова: логіка
тестове завдання
діаграма Ейлера-Вена
валідність тесту
надійність тесту
респондент
логика
тестовое задание
диаграмма Эйлера-Вена
валидность теста
надежность теста
logic
test task
graph of the Euler–Vienna
validity test
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Качурова С. В. Логіко-методичний аналіз завдань ТЗНПК / С. В. Качурова, О. П. Невельська-Гордєєва // Вісник Національної академії правових наук України. – 2017. – № 4. – С. 128–142.
Короткий огляд (реферат): Перехід процесу оцінювання знань студентів з традиційних іспитів на тестові методи має багато позитивних моментів. Основна мета роботи полягає у логіко-методичному аналізі завдань тестів загальної навчальної правничої компетентності (ТЗНПК). Авторами було встановлено негативні моменти тестування. Встановлено, що це приводить до того, що тестове завдання може мати різні критерії рішення отримання суперечливих відповідей. Таким чином, замість обґрунтованого пошуку істини студенти повинні займатися вгадуванням: мислення респондентів спрямоване на рефлексію логіки укладачів тесту для вгадування відповіді. В статті проаналізовані ТЗНПК, які впроваджуються для відбору студентів на навчання в магістратурі за спеціальністю 081 «Право». Виявлено, що не всі тестові завдання стосуються лише тієї інформації, яку викладено в текстах; спростовано твердження про те, що вирішення тестових завдань не передбачає володіння якимись спеціальними предметними знаннями або термінологією; доведено, що ряд тестових завдань вимагає володіння логічними навичками та знанням науки логіки.
Переход процесса оценки знаний студентов от традиционных экзаменов к тестовым методам имеет много положительных моментов. Основная цель работы заключается в логико-методическом анализе задач тестов общей учебной юридической компетентности. Авторами были установлены отрицательные моменты тестирования. Установлено, что это приводит к тому, что тестовое задание может иметь различные критерии решения, приводит к получению противоречивых ответов. Таким образом, вместо обоснования поиска истины студенты должны заниматься угадыванием: мышление респондентов направлено на рефлексию логики составителей теста для угадывания ответа. В статье проанализированы тесты, которые внедряются для отбора студентов на обучение в магистратуре по специальности 081 «Право». Выявлено, что не все тестовые задания касаются только той информации, изложенной в текстах; опровергнуто утверждение о том, что решение тестовых задач не предполагает владение какими-то специальными предметными знаниями или терминологией; доказано, что ряд тестовых задач требует владения логическими навыками и знанием науки логики.
Опис: The transition process of knowledge evaluation of students with the traditional exams on the test methods has many positive aspects. However, along with the advantages, tests have significant negative points which lie in the fact that haste in the preparation of tests, no tests for reliability and validity, lead to the fact that the test task may have different decision criteria, which will lead to inconsistent answers. Thus, instead of a reasoned search for the truth students have to be engaged in guessing: thinking of the respondents focused on the reflection of the logic of the drafters of the test for guessing the answer. The article analyzes the tests of General educational legal competence (TGELC), which are implemented for selection of students for training in a magistracy on a speciality 081 “Law”. Revealed that not all tests apply only to the information that is contained in texts; refuted the allegation that the decision of test tasks does not involve the possession of some special subject knowledge or terminology; it is proved that the number of test items requires the possession of logical skills and knowledge of the science of logic.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2017_4_13
https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15295
Розташовується у зібраннях:Наукові статті кафедри філософії

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
_VA=8__4_2017-128-142.pdf508.37 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.