Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/12091
Title: Проблеми кваліфікації корупційних і пов’язаних з корупцією злочинів : навч.-метод. посібник для самост. роботи та практичних занять для студентів 4-го курсу Ін-ту прокуратури та кримінал. юстиції першого (бакалавр.) рівня галузь знань 08 "Право" спец. 081 "Право"
Authors: Тацій, В.Я.
Тютюгін, В.І.
Киричко, В.М.
Гродецький, Ю.В.
Радутний, О.Е.
Гізімчук, С.В.
Зайцев, О.В.
Рубащенко, М.А.
Keywords: коррупция
квалификация коррупционных преступлений
коррупционные преступления
учебно-методические пособия
корупція
кваліфікація корупційних злочинів
корупційні злочини
навчально-методичні посібники
Issue Date: 2017
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Проблеми кваліфікації корупційних і пов’язаних з корупцією злочинів [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для самост. роботи та практичних занять для студентів 4-го курсу Ін-ту прокуратури та кримінал. юстиції першого (бакалавр.) рівня галузь знань 08 "Право" спец. 081 "Право". – Електрон. текстові дані. – Харків, 2017. – 114 с. – Режим доступа: http://10.0.0.2//POLN_TEXT/POSIBNIKI_2017/NMP_178.pdf (дата звернення: 10.02.2017). – Назва з екрана.
URI: http://10.0.0.2//POLN_TEXT/POSIBNIKI_2017/NMP_178.pdf
https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12091
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_178.pdf777.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.