Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/9897
Title: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Судові системи та порівняльне судове право" : (галузь знань 08 "Право", напрям підгот. 082 "Міжнар. право", перший (бакалавр.) освітній рівень: для студ. II курсу ден. форми навч.
Authors: Москвич, Л.М.
Назаров, І.В.
Юревич, І.В.
Овсяннікова, І.Л.
Кучерова, Т.П.
Keywords: сравнительное судебное право
учебно-методические пособия
порівняльне судове право
навчально-методичні посібники
Issue Date: 2016
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Судові системи та порівняльне судове право" : (галузь знань 08 "Право", напрям підгот. 082 "Міжнар. право", перший (бакалавр.) освітній рівень: для студ. II курсу ден. форми навч. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Л. М. Москвич [та ін.]. – електронне вид. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. – 45 с.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9897
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_149.pdf497.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.