Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9895
Title: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Адміністративне право" : галузь знань 08 "Право", напрям підгот. 081 "Право", перший (бакалавр.) освіт. рівень : для студ. 2 курсу денної форми навч.
Authors: Битяк, Ю.П.
Гаращук, В.М.
Балакарєва, І.М.
Біленська, Д.О.
Бойко, І.В.
Зелінська, О.І.
Зима, О.Т.
Ігнатченко, І.Г.
Ковтун, М.С.
Лученко, Д.В.
Марченко, О.О.
Матюхіна, Н.П.
Писаренко, Н.Б.
Рябченко, Я.С.
Соловйова, О.М.
Сьоміна, В.А.
Федчишин, С.А.
Червякова, О.Б.
Шульга, М.Г.
Топоркова, Н.П.
Keywords: административное право
учебно-методические пособия
адміністративне право
навчально-методичні посібники
Issue Date: 2016
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Адміністративне право" : галузь знань 08 "Право", напрям підгот. 081 "Право", перший (бакалавр.) освіт. рівень : для студ. 2 курсу денної форми навч. / уклад. Ю. П. Битяк [та ін.]. – електр. вид. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. – 101 с.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9895
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_143.pdf1,53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.