Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9817
Title: Міжнародно-правові аспекти регулювання відносин з розробки родовищ нафти і газу
Authors: Жуков, І.М.
Keywords: міжнародно-правове регулювання
розробка родовища нафти і газу
Issue Date: 2015
Citation: Жуков І. М. Міжнародно-правові аспекти регулювання відносин з розробки родовищ нафти і газу / І. М. Жуков // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами І Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 27 листоп. 2015 р. : у 2 ч. – Харків, 2015. – Ч. 1. – С. 203–214.
Abstract: У статті розглядаються питання доступу до енергетичних ресурсів і реалізація виваженої стратегії у енергетичній та пов’язаної з нею сферах з метою задоволення потреб національних споживачів енергоресурсів, зменшення енергетичної залежності країни, покращення умов міжнародного співробітництва в енергетичній сфері, визначаються шляхи залучення інвестицій у розробку вітчизняних родовищ нафти і газу.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9817
Appears in Collections:Наукові статті кафедри міжнародного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zukov.pdf351,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.