Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9816
Title: Особливості актів державного управління
Authors: Гаращук, В.М.
Keywords: державне управління
акти управління
Issue Date: 2015
Citation: Гаращук В. М. Особливості актів державного управління / В. М. Гаращук // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами І Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 27 листоп. 2015 р. : у 2 ч. – Харків, 2015. – Ч. 1. – С. 199–203.
Abstract: У статті розглядаються управлінські акти як головна форма реалізації виконавчої влади, наводяться вимоги, які пред'являються до актів управління, формулюється визначення останніх.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9816
Appears in Collections:Наукові статті кафедри адміністративного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Garashuk.pdf304,07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.