Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/9812
Title: Щодо контрольних механізмів захисту прав людини в межах Ради Європи
Authors: Аббакумова, Д.В.
Keywords: Рада Європи
права людини
контрольні механізми
Issue Date: 2015
Citation: Аббакумова Д. В. Щодо контрольних механізмів захисту прав людини в межах Ради Європи / Д. В. Аббакумова // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами І Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 27 листоп. 2015 р. : у 2 ч. – Харків, 2015. – Ч. 1. – С. 248–256.
Abstract: У статті аналізуються контрольні механізми захисту прав людини, що запровадженні Радою Європи, розглядається їх співвідношення з національними механізмами захисту прав людини.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9812
Appears in Collections:Наукові статті кафедри міжнародного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abbakumova.pdf340.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.