Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9805
Title: До питання про юридичну природу відносин, що виникають з недобросовісної конкуренції, у міжнародному приватному праві
Authors: Ребриш, Б.Ю.
Keywords: недобросовісна конкуренція
міжнародне приватне право
Issue Date: 2015
Citation: Ребриш Б. Ю. До питання про юридичну природу відносин, що виникають з недобросовісної конкуренції, у міжнародному приватному праві / Б. Ю. Ребриш // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами І Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 27 листоп. 2015 р. : у 2 ч. – Харків, 2015. – Ч. 1. – С. 306–311.
Abstract: У статті проаналізовано юридичну природу відносин, що випливають з недобросовісної конкуренції згідно з правом України. Звернено увагу на методологічні особливості міжнародного приватного права, специфіку його предмета регулювання. Виявлено у відносинах недобросовісної конкуренції приватно-правові елементи, на основі чого пояснено необхідність регулювання транскордонної недобросовісної конкуренції за допомогою колізійно-правового інструментарію.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9805
Appears in Collections:Наукові статті кафедри міжнародного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rebrish.pdf316,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.