Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/9804
Title: Система міжнародної безпеки у світлі кіберзагроз: правові проблеми та перспективи
Authors: Размєтаєва, Ю.С.
Keywords: кібервійна
кіберзагрози
система міжнародної безпеки
міжнародно-правове регулювання
транснаціональні відносини
Issue Date: 2015
Citation: Размєтаєва Ю. С. Система міжнародної безпеки у світлі кіберзагроз: правові проблеми та перспективи / Ю. С. Размєтаєва // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами І Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 27 листоп. 2015 р. : у 2 ч. – Харків, 2015. – Ч. 1. – С. 173–177.
Abstract: У статті наголошується, що кібервійна та інші кіберзагрози складають велику небезпеку у сучасному світі, передусім на міжнародному рівні. Встановлюється, що неготовність правових інструментів і механізмів, невизначеність регулювання, складність встановлення кіберагресії, визначення її учасників та наслідків, специфіка діяльності та доведення ускладнюють вирішення проблеми, особливо у випадку гібридних конфліктів. Зазначається, що можливий перегляд системи міжнародної безпеки пов’язаний з вибором інструментальної та ментальної (ідеологічної) площини її розвитку. Підкреслюється, що ефективне та адекватне кіберзагрозам рішення має бути гнучким та враховувати тенденції глобального інформаційного розвитку та підвищення транснаціональної взаємозалежності.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9804
Appears in Collections:Наукові статті кафедри теорії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Razmetaeva.pdf303.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.