Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9795
Title: Перешкоди приєднання Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод: висновок Суду ЄС 02/13 (18.12.2014)
Authors: Сердюк, О.В.
Keywords: права людини
Європейський Союз
Європейська конвенція
Суд ЄС
Issue Date: 2015
Citation: Сердюк О. В. Перешкоди приєднання Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод: висновок Суду ЄС 02/13 (18.12.2014) / О. В. Сердюк // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами І Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 27 листоп. 2015 р. : у 2 ч. – Харків, 2015. – Ч. 1. – С. 47–55.
Abstract: У статті аналізується процес гармонізації зусиль Ради Європи та ЄС у створенні цілісної та ефективної європейської системи захисту прав людини.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9795
Appears in Collections:Наукові статті кафедри міжнародного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serdyk.pdf346,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.