Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9793
Title: Практика Суду Європейського Союзу щодо приєднання ЄС до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
Authors: Комарова, Т.В.
Keywords: Європейський Союз
Суд ЄС
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
Issue Date: 2015
Citation: Комарова Т. В. Практика Суду Європейського Союзу щодо приєднання ЄС до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод / Т. В. Комарова // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами І Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 27 листоп. 2015 р. : у 2 ч. – Харків, 2015. – Ч. 1. – С. 135–144.
Abstract: У статті аналізується практика Суду Європейського Союзу щодо приєднання ЄС до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У підсумку сформульовано висновок згідно з яким Суд ЄС є супротивником механізмів зовнішнього контролю над автономним правопорядком ЄС.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9793
Appears in Collections:Наукові статті кафедри міжнародного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komarova.pdf380,85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.