Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/9789
Title: Модернізація глобального світопорядку під впливом різноманіття міжнародних конфліктів
Authors: Герасіна, Л.М.
Keywords: глобальний світопорядок
модернізація
міжнародні конфлікти
Issue Date: 2015
Citation: Герасіна Л. М. М Модернізація глобального світопорядку під впливом різноманіття міжнародних конфліктів / Л. М. Герасіна // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами І Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 27 листоп. 2015 р. : у 2 ч. – Харків, 2015. – Ч. 1. – С. 114–119.
Abstract: У статті аналізуються проблеми, пов'язані з модернізацією світового порядку в контексті збільшення й загострення міжнародних конфліктів.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9789
Appears in Collections:Наукові статті кафедри соціології та політології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gerasina.pdf334.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.