Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9759
Title: Чи гарантує угода ТРІПС досягнення балансу інтересів розвинутих країн та країн, що розвиваються, у сфері захисту прав інтелектуальної власності?
Authors: Звінеревська, Б.О.
Keywords: інтелектуальна власність
угода ТРІПС
розвинуті країни
країни, що розвиваються
Issue Date: 2015
Citation: Звінеревська Б. О. Чи гарантує угода ТРІПС досягнення балансу інтересів розвинутих країн та країн, що розвиваються, у сфері захисту прав інтелектуальної власності? / Б. О. Звінеревська // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами І Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 27 листоп. 2015 р. : у 2 ч. – Харків, 2015. – Ч. 2. – С.172–176.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9759
Appears in Collections:Тези, доповіді студентів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zvinerevska.pdf355,51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.