Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/9669
Title: Особливості функціонування констативів-відповідей у діалогічному дискурсі
Other Titles: Особенности функционирования констативов-ответов в диалогическом дискурсе
Features of constative reply statements functioning in the dialogical discourse
Authors: Артеменко, Т.М.
Липко, І.П.
Keywords: діалогічний дискурс
констатив-відповідь
комунікативна інтенція
стратегія
тактика
комунікація
диалогический дискурс
констатив-ответ
коммуникативная интенция
стратегия
коммуникация
Issue Date: 2015
Citation: Артеменко Т. М. Особливості функціонування констативів-відповідей у діалогічному дискурсі / Т. М. Артеменко, І. П. Липко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. – 2015. – Вип. 58. – С. 82–84.
Abstract: Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування констативів-відповідей у діалогічному дискурсі. Вивчаються комунікативні інтенції адресата, які реалізуються у тактиках прямої кореляції, конкретизації, узагальнення, пояснення.
Статья посвящена исследованию особенностей функционирования констативов-ответов в диалогическом дискурсе. Изучаются коммуникативные интенции адресата. В зависимости от целей и мотивов адресата выделяются ассоциативно-направленные стратегии адресата, которые реализуются в тактиках прямой корреляции, конкретизации, обобщения, пояснения.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9669
Appears in Collections:Наукові статті кафедри іноземних мов № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Artemenko_Lipko_82_84.pdf300.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.