Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9479
Title: Діяльнісний підхід до вивчення функціональних характеристик реплік констативно-директивного мікродіалогу
Authors: Артеменко, Т.М.
Липко, І.П.
Keywords: комунікативна діяльність
мікродіалог
констатив
директивна репліка-відповідь
Issue Date: 2015
Citation: Артеменко Т. М. Діяльнісний підхід до вивчення функціональних характеристик реплік констативно-директивного мікродіалогу / Т. М. Артеменко, І. П. Липко // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2015 р. ). – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 7. – С. 204–206.
Abstract: Стаття присвячена описанню констативно-директивного мікродіалогу, який розглядається з точки зору функціонування реплік в процесі діалогічної взаємодії. Аналізуються констативні репліки, які характеризуються синкретизмом прагматичних значень констатації і спонукання, констатації і запитання. Розглядаються семантичні та прагматичні характеристики директивних реплік-відповідей.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9479
Appears in Collections:Наукові статті кафедри іноземних мов № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Artemenko_Lipko_204-206.pdf1,61 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.