Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9476
Title: Університетська бібліотека – ключова ланка у формуванні інформаційно-освітнього середовища (досвід Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого)
Authors: Пасмор, Н.П.
Keywords: библиотека Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого
университетская библиотека
информационно-образовательная среда
образовательная среда
электронные каталоги
веб-сайт библиотеки
информатизация библиотечной работы
информационное обеспечение образования
електронні каталоги
університетська бібліотека
інформаційно-освітнє середовище
освітнє середовище
веб-сайт бібліотеки
інформатизація бібліотечної роботи
інформаційне забезпечення
бібліотека Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Issue Date: 2015
Citation: Пасмор Н. П. Університетська бібліотека – ключова ланка у формуванні інформаційно-освітнього середовища (досвід Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого) / Пасмор Н. П. // Вісник наукової бібліотеки / Харків. нац. тех. ун-т. сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2015. – Вип. 4 : Основні тенденції, методи, засоби і форми патріотичного виховання в ВНЗ: бібліотечний ракурс. – С. 201–209.
Abstract: Розглядаються актуальні питання формування інформаційно-освітнього середовища на досвіді Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. Висвітлюється місце і роль вузівської бібліотеки як ключової ланки у цьому процесі.
Рассматриваются актуальные вопросы формирования информационно-образовательной среды на опыте Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого. Освещается место и роль вузовской библиотеки как ключевого звена в этом процессе.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9476
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pasmor_201_209.pdf3,39 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.