Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/9378
Title: Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Господарське право" та методичні рекомендації до їх написання : галузь знань 08 "Право", перший (балаклар.) освітньо-кваліф. рівень, спец. 081 "Право": для студ. денної форми навчання
Authors: Задихайло, Д.В.
Бойчук, Р.П.
Бринцев, О.В.
Ваксман, Р.В.
Давидюк, О.М.
Кудрявцева, В.В.
Кузьміна, М.М.
Мілаш, В.С.
Остапенко, Ю.І.
Погрібний, Д.І.
Селіванова, І.А.
Шевердіна, О.В.
Швидка, Т.І.
Шовкопляс, Г.М.
Keywords: хозяйственное право
тематика курсовых работ
господарське право
тематика курсових робіт
Issue Date: 2015
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Господарське право" та методичні рекомендації до їх написання [Електронний ресурс] : галузь знань 08 "Право", перший (балаклар.) освітньо-кваліф. рівень, спец. 081 "Право": для студ. денної форми навчання / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; уклад. Д. В. Задихайло [та ін.]. - електрон. вид. - Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2015. - 104 с.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9378
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T_131.pdf719.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.