Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/9014
Title: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Судове право" [Електронний ресурс] : (галузь знань 08 "Право", перш. (бакалавр.) освітньо-кваліф. рівень, спец. 081 "Право" : для студ. IV курсу ден. форми навчання Ін-ту підгот. кадрів для органів юстиції
Authors: Москвич, Л.М.
Назаров, І.В.
Овчаренко, О.М.
Юревич, І.В.
Хотенець, П.В.
Keywords: судебное право
учебно-методические пособия
судове право
навчально-методичні посібники
Issue Date: 2015
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Судове право" [Електронний ресурс] : (галузь знань 08 "Право", перш. (бакалавр.) освітньо-кваліф. рівень, спец. 081 "Право" : для студ. IV курсу ден. форми навчання Ін-ту підгот. кадрів для органів юстиції / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Л. М. Москвич [та ін.]. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. – 62 с.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9014
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_116.pdf608.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.