Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/8559
Title: Спортивний клуб у системі координат організаційно-правових форм господарських організацій
Other Titles: Спортивный клуб в системе координат организационно-правовых форм хозяйственных организаций
Sport club in the coordinate sys tem of organizational and legal for ms of economic organizations
Authors: Заїченко, Л.І.
Keywords: фізична культура
спортивна діяльність
спортивний клуб
суб’єкти господарювання
організаційно-правова форма
physical training
sport activity
sport club
subjects of economy
organizational and legal form
Issue Date: 2014
Citation: Заїченко Л. І. Спортивний клуб у системі координат організаційно-правових форм господарських організацій / Л. І. Заїченко // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – Харків, 2014. – № 4. – С. 138-147.
Abstract: У статті розглядаються питання сучасного стану правової врегульованості спортивної та фізкультурної діяльності та, зокрема, спортивних клубів як суб’єктів. У цьому контексті зазначається невідповідність змісту чинного законодавства України сучасним процесам тотальної комерціалізації спортивних відносин. У зв’язку з цим автор розглядає можливі організаційно-правові форми юридичних осіб, що в сучасних умовах дозволяли б спортивним клубам об’єднувати діяльність, спрямовану на спортивні результати, та діяльність, що фінансово дозволяла б їх забезпечувати. Зокрема, у статті запропоновано використовувати господарсько-правову конструкцію підприємства (комерційного та некомерційного), але із певними обмеженнями їх правосуб’єктності.
Description: The purpose of the article is to determine the tasks of state legal policy as to formation of the perspective contemporary legislation of Ukraine about physical culture and sport on a new modern basis. The primarily task of the lagisslative policy in the field of regulation of relationship of physical culture and sport is to determine the optimal constraction of organization ans legal form of sport club as a legal entity in the context of modern requirements to it’s subjectivity.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8559
Appears in Collections:Наукові статті кафедри господарського права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaichenko.pdf676.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.