Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/8497
Title: Соціально-економічні умови та проблем и розвитку краудфандингу в Україні
Other Titles: Социально-экономические условия и проблемы развития краудфандинга в Украине
Socio-economic conditions and problems of development of crowdfunding in Ukraine
Authors: Марченко, О.С.
Keywords: краудфандинг
колективне мікрофінансування
доходи
міжчасовий споживчий вибір
ринок платіжних карток
довіра
коллективное микрофинансирование
доходы
межвременной потребительский выбор
рынок платежных карточек
доверие
crowdfunding
collective microfinance
income
consumer choice in time
market of payment cards
trust
Issue Date: 2014
Citation: Марченко О. С. Соціально-економічні умови та проблем и розвитку краудфандингу в Україні / О. С. Марченко // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право : зб. наук. пр. – Харків, 2014. – № 2. – С. 37–46.
Abstract: Обґрунтовано наявність в Україні значного потенційного попиту на мікроінвестиції домогосподарств та розкрито головні соціально-економічні фактори, що обмежують їх пропозицію: низький рівень доходів населення та орієнтація їх використання на поточне споживання, відсутність мотивації до мікроінвестицій, недостатня розвиненість ринку платіжних карток, тінізація фінансового сектору. Доведено необхідність здійснення заходів, спрямованих на підвищення довіри домогосподарств до колективного мікрофінансування.
Description: The significant potential demand on collective microfinance in Ukraine is proved. The main socio-economic constraints of the implementation of crowdfunding in Ukraine are disclosed. Among them are the low level of incomes and their orientation on current consumption, absence of motivation for investing, insufficient development of the market of payment cards, shadowing of the financial sector. The significant role of trust of the households to the development of crowdfunding is proved.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8497
Appears in Collections:Наукові статті кафедри економічної теорії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marchenko.pdf426.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.