Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7984
Title: Ідея суверенітету в моделях українського державотворення (початок ХХ ст.)
Other Titles: Идея суверенитета в моделях украинской государственности (начало XX в.)
An idea of sovereignty is in the models of the Ukrainian state system (beginning of XX century)
Authors: Сіваш, О.М.
Keywords: суверенітет
незалежність
державність
федералізм
Issue Date: 2014
Citation: Сіваш О. М. Ідея суверенітету в моделях українського державотворення (початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / О. М. Сіваш // Форум права : електрон. прав. фах. вид. – 2014. – № 4. – С. 308–315. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/FP_index.htm_2014_4_55.pdf. – Заголовок з екрана.
Abstract: Розглянуто дві основні моделі відродження української державності, запропоновані українськими політичними діячами на початку XX століття: 1) концепція М. Міхновського, який виступав за відновлення суверенної незалежної держави; 2) позиція М. Грушевського, який був прихильником ідеї федералізму.
Рассмотрены две основные модели возрождения украинской государственности, предложенные украинскими политическими деятелями в начале XX столетия: 1) концепция Н. Михновского, который выступал за восстановление суверенного независимого государства; 2) позиция М. Грушевского, который был приверженцем идеи федерализма.
Description: Two basic models of revival of the Ukrainian state system are considered. Ones offer by Ukrainian political figures in the beginning of 20–st century: 1) conception of N. Mihnovscyi, he was the defender of revival of independent nation–state; 2) position М. Grushevscyi, he was the defender of idea of federalism.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7984
Appears in Collections:Наукові статті кафедри міжнародного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sivash_2014_4.pdf349,72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.