Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/7721
Title: Сучасний досвід участі громадськості у запобіганні злочинності в Російській Федерації
Authors: Колодяжний, М.Г.
Keywords: запобігання злочинності
протидія злочинності
громадськість
громадський вплив на злочинність
участие общественности
участие общественности в борьбе с преступностью
участие общественности в предупреждении преступности
профилактика преступности (предупреждение преступности)
борьба с преступностью
общественность
общественное влияние на преступность
Issue Date: 2014
Citation: Колодяжний М. Г. Сучасний досвід участі громадськості у запобіганні злочинності в Російській Федерації / М. Г. Колодяжний // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Харків, 2014. – Вип. 28. – С. 134–144.
Abstract: Статтю присвячено вивченню сучасних форм громадського впливу на злочинність у Російській Федерації на підставі узагальнення тенденцій злочинних проявів, а також правового забезпечення діяльності громадськості.
Статья посвящена изучению современных форм общественного воздействия на преступность в Российской Федерации на основе обобщения тенденций преступных проявлений, а также правового обеспечения деятельности общественности.
Description: The article is devoted to the study of modern forms of social influence on criminality in the Russian Federation on the basis of generalizations its trends, and also legal providing of activity of public.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7721
Appears in Collections:Наукові статті кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolodygnuy_134-144.pdf552.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.