Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7646
Назва: Особливості розподілу повноважень у виконавчо-розпорядчій сфері за різних моделей республіканської форми правління
Інші назви: Особенности распределения полномочий в исполнительно-распорядительной сфере при различных моделях республиканской формы правления
Features of the separation of powers in the executive and administrative sphere for different models of the republican form of government
Автори: Серьогіна, С.Г.
Ключові слова: форма правління
поділ влади
вищі органи державної влади
виконавча влада
унітарна екзекутива
форма правления
разделение властей
высшие органы власти
высшие органы государственной власти
исполнительная власть
исполнительная власть Украины
унитарная экзекутива
распределение полномочий
республиканская форма правления
form of government
separation of powers
supreme organs of state power
executive power
«Unitary Executive»
Дата публікації: 2014
Бібліографічний опис: Серьогіна С. Г. Особливості розподілу повноважень у виконавчо-розпорядчій сфері за різних моделей республіканської форми правління / С. Г. Серьогіна // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Харків, 2014. – Вип. 27. – С. 3–21.
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано особливості розподілу повноважень у виконавчо-розпорядчій сфері за різних моделей республіканської форми правління з точки зору єдності (унітаризму) чи диверсифікації (плюралізму) виконавчої влади. Обґрунтовано тезу про те, що залежно від обраної форми правління виконавча влада може бути зосереджена в руках єдиного, одноосібного органу – глави виконавчої влади, а може бути розподілена між урядом, главою держави і парламентом. Зроблено висновок, що єдність виконавчої влади є характерною для абсолютної й дуалістичної монархій, а також для президентської республіки, тоді як диверсифікація виконавчої влади притаманна парламентарній та напівпрезидентській республікам. Звернуто увагу на те, що з другої половини ХХ ст. спостерігається тенденція до поступового зближення модифікованих республіканських форм, що існують у країнах Латинської Америки, Азії й Африки, з поступовим формуванням моделі, в якій «унітарна екзекутива» президента, який стоїть на чолі уряду й державної адміністрації в цілому, поєднується з його парламентською відповідальністю.
Проанализированы особенности распределения полномочий в исполнительно-распорядительной сфере при различных моделях республиканской формы правления с точки зрения единства (унитаризма) или диверсификации (плюрализма) исполнительной власти. Обоснован тезис о том, что в зависимости от избранной формы правления исполнительная власть может быть сосредоточена в руках одного, единоличного органа – главы исполнительной власти, а может быть распределена между правительством, главой государства и парламентом. Сделан вывод, что единство исполнительной власти характерно для абсолютной и дуалистической монархии, а также для президентской республики, тогда как диверсификация исполнительной власти присуща парламентарной и полупрезидентской республикам. Обращено внимание на то, что со второй половины ХХ в. наблюдается тенденция к постепенному сближению модифицированных республиканских форм, существующих в странах Латинской Америки, Азии и Африки, с постепенным формированием модели, в которой «унитарная экзекутива» президента, который стоит во главе правительства и государственной администрации в целом, сочетается с его парламентской ответственностью.
Опис: The separation of powers in the executive and administrative field for different models of republican form of government in terms of Unitarian or diversification executive is analyzed. The idea that depending on the chosen form of government the executive may be concentrated in the hands of a single, individual body – the chief executive, and can be shared between the government, head of state and parliament is substantiated. It is concluded that the unity of the executive is a characteristic of absolute and dualistic monarchies, as well as a presidential republic, while the diversification of executive is inherent to parliamentary and semi-presidential republic. To point out that the second half of the twentieth century. trend towards convergence of modified republican forms that exist in Latin America, Asia and Africa, with the gradual formation model in which the «Unitary Executive» of president who stands at the head of government and public administration in general, combined with his parliamentary responsibilities.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7646
Розташовується у зібраннях:Наукові статті кафедри державного будівництва

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Seryogina_3.pdf286,52 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.