Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/718
Title: Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Екологічне право України" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" для студ. денної форми навчання
Authors: Гетьман, А.П.
Размєтаєв, С.В.
Анісімова, Г.В.
Соколова, А.К.
Шахов, В.С.
Ткаченко, О.М.
Бредіхіна, В.Л.
Григор'єва, Т.В.
Черкашина, М.К.
Шеховцов, В.В.
Донець, О.В.
Троцька, М.В.
Keywords: екологічне право
навчально-методичні посібники
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво "Право"
Citation: Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Екологічне право України" [Текст] : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" для студ. денної форми навчання / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; уклад. Є. А. Гетьман [та ін.]. - Х. : Право, 2012. - 96 с.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/718
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_Ekolog_2012.pdf953.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.