Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/717
Title: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Основи інформатики та обчислювальної техніки" : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознаство" (відповід. до вимог ECTS) : для студ I к.
Authors: Іванов, В.Г.
Іванов, С.М.
Карасюк, В.В.
Кошева, Н.А.
Ломоносов, Ю.В.
Любарський, М.Г.
Гвозденко, М.В.
Мазниченко, Н.І.
Keywords: інформатика
обчислювальна техніка
навчально-методичні посібники
програми навчальних дисциплін
завдання для практичних занять
індивідуальні роботи
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво "Право"
Citation: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Основи інформатики та обчислювальної техніки" [Текст] : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознаство" (відповід. до вимог ECTS) : для студ I к. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. В. Г. Іванов [та ін.]. - Х. : Право, 2012. - 80 с.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/717
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_OIOT_2012.pdf838,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.