Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/709
Title: Індивідуальна робота студентів з навчальної дисципліни "Політологія" : (галузі знань: 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрями підгот.: 6.030401 "Правознавство", 6.030202 "Міжнар. право") : метод. поради та завдання: для студ. III курсу денних фак-тів
Authors: Требін, М.П.
Сахань, О.М.
Васильєв, Г.Ю.
Герасіна, Л.М.
Зимогляд, В.Я.
Поліщук, І.О.
Keywords: політологія
індивідуальні роботи
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Індивідуальна робота студентів з навчальної дисципліни "Політологія" : (галузі знань: 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрями підгот.: 6.030401 "Правознавство", 6.030202 "Міжнар. право") : метод. поради та завдання: для студ. III курсу денних фак-тів / уклад. М. П. Требін [та ін.]. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2012. - 22 с.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/709
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pr0046.pdf454,02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.