Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6578
Title: Юридична заінтересованість як передумова реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист на досудових стадіях кримінального процесу
Authors: Шило, О.Г.
Keywords: обжалование следственных действий
возбуждение гражданского дела
возбуждение производства по делу
возбуждение уголовного дела
надзор за законностью возбуждения уголовного дела
обжалование постановлений о возбуждении уголовного дела
обжалование решения об отказе в возбуждении уголовного дела
отказ в возбуждении дела
отказ в возбуждении уголовного дела
правонарушения при возбуждении уголовных дел
стадия возбуждения уголовного дела
судебный контроль за законностью возбуждения уголовных дел
требования, предъявляемые к решению о возбуждении уголовного дела
условия возбуждения уголовного дела
закрытие уголовных дел
закрытие производства по делу
судебная защита
судебная защита по уголовным делам
судебная защита субъективных прав
досудебное обжалование
досудебное производство
досудебное расследование
досудебное следствие
досудебное уголовное преследование
досудебный уголовный процесс
органы досудебного следствия
досудебные стадии
юридическая заинтересованность
оскарження слідчих дій
збудження цивільної справи
порушення провадження у справі
порушення кримінальної справи
нагляд за законністю порушення кримінальної справи
оскарження постанов про порушення кримінальної справи
оскарження рішення про відмову в порушенні кримінальної справи
відмова в порушенні справи
відмова в порушенні кримінальної справи
правопорушення при порушенні кримінальних справ
стадія порушення кримінальної справи
судовий контроль за законністю порушення кримінальних справ
вимоги, пропоновані до рішення про порушення кримінальної справи
умови порушення кримінальної справи
закриття кримінальних справ
закриття провадження у справі
судовий захист
судовий захист у кримінальних справах
судовий захист суб'єктивних прав - досудове оскарження
досудове провадження
досудове розслідування
досудове слідство
досудове кримінальне переслідування
досудові стадії
досудовий кримінальний процес
органи досудового слідства
юридична зацікавленість
Issue Date: 2009
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Шило О. Г. Юридична заінтересованість як передумова реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист на досудових стадіях кримінального процесу / О. Г. Шило // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 162–171.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6578
Appears in Collections:Наукові статті кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SHUlo_162.pdf279,43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.