Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/6339
Title: Окремі питання структурно-семантичної консолідації законодавства: соціально-правовий аспект
Other Titles: Отдельные вопросы структурно-семантической консолидации законодательства: социально-правовой аспект
Authors: Пасмор, Ю.В.
Keywords: систематизація законодавства
консолідація
уніфікація нормативно-правових актів
правова інформація
соціально-комунікаційний простір
систематизация законодательства
консолидация
унификация нормативно-правовых актов
правовая информация
социально-коммуникационное пространство
Issue Date: 2014
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Пасмор Ю. В. Окремі питання структурно-семантичної консолідації законодавства: соціально-правовий аспект / Ю. В. Пасмор // Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. – 2014. – № 1. – Режим доступу: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/el_zbirnik/1.2014/2.1.pdf. – Заголовок з екрана.
Abstract: Розглянуто проблему консолідації нормативно-правових актів як способу та прийому систематизації, впорядкування законодавства в інформаційно-правовому полі України. Структурно-семантичні аспекти консолідації масиву нормативно-правових актів розглянуто як стратегічний напрям діяльності державних установ та соціально-комунікаційних структур – інформаційних центрів, науково-дослідних установ, кодифікаційних бюро, інтелект-центрів, бібліотечно-аналітичних служб. Консолідація як діалектичний процес тезисно-аналітично-синтетичного моделювання інформації сприяє забезпеченню гармонійного поступу законодавства в Україні.
Рассмотрена проблема консолидации нормативно-правовых актов как способу и приему систематизации, упорядочения законодательства в информационно-правовом поле Украины. Структурно-семантические аспекты консолидации массива нормативно-правовых актов рассмотрены как стратегическое направление деятельности государственных учреждений и социально-коммуникационных структур – информационных центров, научно-исследовательских учреждений, кодификационных бюро, интеллект-центров, библиотечно-аналитических служб. Консолидация, как диалектический процесс тезисно-аналитически-синтетического моделирования информации способствует обеспечению гармоничного развития законодательства в Украине.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6339
Appears in Collections:Наукові статті НДІ ПЗІР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pasmor.pdf2.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.