Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5917
Title: Анализ способа представления правовой информации в информационных системах
Authors: Карасюк, В.В.
Кошевая, Н.А.
Keywords: правова інформація
формат правових документів
модель даних
XML
GJXDM
правовая информация
формат правовых документов
модель данных
Issue Date: 2014
Citation: Карасюк В.В. Анализ способа представления правовой информации в информационных системах / В.В. Карасюк, Н.А. Кошевая // Системи обробки інформації : зб. наук. пр.. – Харків, 2014 Вип. 2 : Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії : тези VI міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 квіт. 2014 р. – С. 276.
Abstract: Рассматривается язык разметки GJXDM для представления правовых данных. Проведен анализ особенностей правовой информации и информационных систем в юриспруденции. Обращено внимание на возможности XML в описании структурированных данных. Сделан обзор основных подходов для описания правовых данных в GJXDM. Сформулирован вывод о перспективности применения GJXDM в украинских правовых информационных системах.
Розглядається мова розмітки GJXDM для представлення правових даних. Проведений аналіз особливостей правової інформації і інформаційних систем в юриспруденції. Звернуто увагу на можливості XML в описі структурованих даних. Зроблений огляд основних підходів для опису правових даних в GJXDM. Сформульований висновок про перспективність застосування GJXDM в українських правових інформаційних системах.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5917
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри інформатики та обчислювальної техніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karasyk_Koshevay_276.pdf1,07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.