Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/530
Title: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Політологія" : (галузі знань 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрями підготовки 6.030401 "Правознавство", 6.030202 Міжнар. право) : для студ. III курсу денних фак-тів
Authors: Требін, М.П.
Васильєв, Г.Ю.
Герасіна, Л.М.
Зимогляд, В.Я.
Поліщук, І.О.
Сахань, О.М.
Keywords: політологія
навчально-методичні посібники
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Політологія" : (галузі знань 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрями підготовки 6.030401 "Правознавство", 6.030202 Міжнар. право) : для студ. III курсу денних фак-тів / уклад. М. П. Требін [та ін.]. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2012. - 60 с.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/530
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_0067.pdf684.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.