Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/5231
Title: Правове виховання в сучасній Україні
Authors: Тацій, В.Я.
Гетьман, А.П.
Данильян, О.Г.
Герасіна, Л.М.
Дзьобань, О.П.
Клімова, Г.П.
Калиновський, Ю.Ю.
Коваленко, І.І.
Лозовой, В.О.
Петришин, О.В.
Требін, М.П.
Шефель, С.В.
Keywords: правове виховання
соціалізація
девіантна поведінка
правовиховний процес
соціальний контроль
моделі правового виховання
національна правова культура
правова свідомість
правовое воспитание
правовая культура
социализация
девиантное поведение
правовоспитательный процесс
общественный контроль
модели правового воспитания
национальная правовая культура
правовое сознание
legal education
socialization
deviant behavior
right educational process
social control
model of legal education
national legal culture
legal consciousness
Issue Date: 2010
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Правове виховання в сучасній Україні : монографія / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; за заг. ред.: В. Тація, А. Гетьмана, О. Г. Данильяна. – Х. : Право, 2010. – 368 с.
Abstract: Монографію присвячено дослідженню фундаментальних засад правового виховання, визначенню методологічних підходів і понятійних конструктів; з'ясуванню правового виховання як базового чинника державотворчого процесу в Україні. Особливістю видання є те, що його автори розглядають правове виховання у політологічному, державознавчому, філософсько-правовому та соціологічному аспектах. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих юридичних навчальних закладів, працівників органів державного управління та органів місцевого самоврядування.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5231
ISBN: 978-966-458-208-4
Appears in Collections:Монографії науковців

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VUXOVANNY_2010.pdf2.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.