Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/5230
Title: Проблеми модернізації політичних систем сучасності
Authors: Панов, М.І.
Герасіна, Л.М.
Данильян, О.Г.
Дзьобань, О.П.
Клімова, Г.П.
Максимов, С.І.
Осипова, Н.П.
Keywords: політична система
політичний ідеал
глобалізація
держава
політична партія
місцеве самоврядування
автократія
демократія
политические системы зарубежных стран
политология
политическая система
политический идеал
модернизация политических систем
глобализация
политическая система Украины
реформа политической системы
политические партии Украины
местное самоуправление в Украине
легитимация
political system
political ideal
globalization
government
political party
local government
autocracy
democracy
Issue Date: 2008
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Проблеми модернізації політичних систем сучасності : монографія / за заг. ред.: Л. М. Герасіної, О. Г. Данильяна ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : Право, 2008. – 320 с.
Abstract: Монографію присвячено дослідженню фундаментальних засад теорії політичних систем сучасності, визначенню методологічних підходів і понятійних конструктів, виявленню основних закономірностей і тенденцій їх розвитку та модернізації, структурно-функціональних особливостей перебудови політичної системи за трансформаційних умов. Особливістю видання є те, що його автори розглядають політичні системи у політологічному, державознавчому, філософсько-правовому та соціологічному аспектах. Видання буде цікавим студентам, аспірантам, викладачам юридичних вищих навчальних закладів, працівникам органів державного управління та органів місцевого самоврядування.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5230
Appears in Collections:Монографії науковців

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Danilyan_mono_2008.pdf2.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.