Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5229
Title: Проблеми влади і права в умовах посттоталітарних трансформацій: міждисциплінарний аналіз
Authors: Воднік, В.Д.
Герасіна, Л.М.
Данильян, О.Г.
Дзьобань, О.П.
Клімова, Г.П.
Максимов, С.І.
Осипова, Н.П.
Панов, М.І.
Keywords: посттоталітарне суспільство
легітимація влади і права
політико-правові інститути
правові реформи
права і свободи людини і громадянина
власть и право
посттоталитаризм
право и государство
правовое общество
посттоталитарная система
легитимация политической власти
политико-правовые институты
политические процессы
политические технологии
права человека
посттоталитарное общество
права и свободы человека и гражданина
post-totalitarian society
legitimation of power and law
political and legal institutions
rights and freedoms of man and citizen
Issue Date: 2004
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Проблеми влади і права в умовах посттоталітарних трансформацій: міждисциплінарний аналіз : монографія / за заг. ред.: М. І. Панов, О. Г. Данильян. – Х. : Право, 2004. – 360 с.
Abstract: У монографії на підставі міждисциплінарного аналізу, комплексного дослідження із залученням соціальної філософії, філософії права, політології, соціології та інших галузей знань висвітлюються проблеми взаємозв’язку й взаємовідношення права і влади у соціальних системах, які переживають етап посттоталітарних трансформацій, висловлюється і науково обґрунтовується думка, що важливою умовою для вирішення проблеми співвідношення влади і права в перехідному суспільстві є становлення громадянського суспільства. Аналізуються проблеми правотворчості та правозастосування й парламентаризму, легітимації влади і права, функціонування політико-правових інститутів, інституту прав і свобод, політичного процесу й політичних технологій у соціальних системах трансформативного типу. Розрахована на наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів, працівників органів державної влади.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5229
ISBN: 966-8467-24-8
Appears in Collections:Монографії науковців

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Danilian_2004.pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.