Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5227
Title: Правові основи формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції
Authors: Битяк, Ю.П.
Данильян, О.Г.
Дзьобань, О.П.
Колісник, В.П.
Максимов, С.І.
Онупрієнко, А.М.
Слінько, Т.М.
Чуйко, З.Д.
Keywords: філософія
органи державної влади
місцеве самоврядування
верховенство права
правосвідомість
правова культура
права і свободи людини та громадянина
національна безпека
євроінтеграція
органы государственной власти
евроинтеграция
местные органы власти
национальная безопасность
правовое сознание
правовая культура
права и свободы человека и гражданина
public authorities
local government
rule of law
legal awareness
legal culture
law s freedoms of man and citizen
national security
European integration
Issue Date: 2010
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Правові основи формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції : монографія / Ю. П. Битяк [та ін.] ; за ред.: Ю. П. Битяк, О. Г. Данильян ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. будівництва та місц. самоврядування, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : Право, 2010. – 384 с.
Abstract: Монографія присвячена дослідженню правових основ формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції, визначенню ролі верховенства права, правосвідомості та правової культури в діяльності органів державної влади. У монографії також розглядаються досвід удосконалення органів державної влади європейських країн та можливості його застосування в Україні, теоретико-правові аспекти функціонування місцевих органів влади тощо. Видання буде цікавим студентам, аспірантам, викладачам вищих юридичних навчальних закладів, працівникам органів державного управління та місцевого самоврядування.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5227
ISBN: 978-966-458-184-1
Appears in Collections:Монографії науковців

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bityak_Danilyan_2010.pdf2,15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.