Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/5113
Title: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Історія України" : (галузь знань 0302 "Міжнар. відносини", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030202 "Міжнар. право" для студ. I курсу : електрон. вид.
Authors: Гончаренко, В.Д.
Васильєв, Є.О.
Середа, О.В.
Keywords: історія України
история Украины
Issue Date: 2014
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Історія України" [Електронний ресурс] : (галузь знань 0302 "Міжнар. відносини", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030202 "Міжнар. право" для студ. I курсу : електрон. вид. / уклад.: В. Д. Гончаренко, Є. О. Васильєв, О. В. Середа. - Х. : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. - 68 с.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5113
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_65.pdf568.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.