Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/485
Title: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Експертні недоліки та помилки" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза")
Authors: Журавель, В.А.
Коновалова, В.О.
Шепітько, В.Ю.
Авдєєва, Г.К.
Keywords: експертні помилки
судова експертиза
програми навчальних дисциплін
навчально-методичні посібники
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Експертні недоліки та помилки" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза") / уклад. В. А. Журавель [та ін.]. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2012. - 73 с.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/485
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_0060.pdf556.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.