Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/462
Title: Навчально-методичний посібник для індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни "Філософські проблеми правового виховання" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство", 6.03040202 "Міжнародне право"
Authors: Данильян, О.Г.
Дзьобань, О.П.
Калиновський, Ю.Ю.
Максимов, С.І.
Мануйлов, Є.М.
Трофименко, В.А.
Keywords: правове виховання
філософія права
індивідуальна робота
навчально-методичні посібники
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Навчально-методичний посібник для індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни "Філософські проблеми правового виховання" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство", 6.03040202 "Міжнародне право" / уклад. О. Г. Данильян [та ін.]. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2012. - 21 с.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/462
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_0054.pdf449.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.