Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/458
Title: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство") : для студентів 1 курсу
Authors: Гончаренко, В.Д.
Власенко, С.І.
Лозо, В.І.
Пирогова, С.І.
Keywords: історія держави і права зарубіжних країн
навчально-методичні посібники
програми навчальних дисциплін
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство") [Текст] : для студентів 1 курсу / уклад. В. Д. Гончаренко [та ін.]. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2012. - 57 с.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/458
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_0057.pdf580,67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.