Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/456
Title: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи і семінарських занять з навчальної дисципліни "Історія держави і права України" : (відповідно до вимог ESTC: галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознанства" : для студентів I курсу
Authors: Гончаренко, В.Д.
Васильєв, Є.О.
Єрмолаєв, В.М.
Каратаєва, Г.Г.
Киян, М.Ш.
Лісогорова, К.М.
Лизогуб, В.А.
Походзіло, Ю.М.
Россіхін, В.В.
Скуратович, І.М.
Харасик, Н.О.
Черниченко, С.А.
Шевердін, М.М.
Шигаль, Д.А.
Keywords: історія держави і права України
навчально-методичні посібники
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи і семінарських занять з навчальної дисципліни "Історія держави і права України" [Текст] : (відповідно до вимог ESTC: галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознанства" : для студентів I курсу / уклад. В. Д. Гончаренко [та ін.]. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2012. - 73 с.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/456
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_0048.pdf640.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.