Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/390
Title: Конституційне право України
Authors: Тодика, Ю.М.
Журавський, В.С.
Keywords: конституційне право
Issue Date: 2002
Publisher: Вид. Дім «Ін Юре»
Citation: Конституційне право України : підручник / за ред.: Ю. М. Тодика, В. С. Журавський. - К. : Вид. Дім "Ін Юре", 2002. - 544 с.
Abstract: У підручнику системно, з урахуванням сучасного стану конституційно-правового регулювання суспільних відносин в Україні, практики реалізації конституційного законодавства аналізуються питання теорії Конституції, основ конституційного ладу, прав, свобод і обов'язків людини і громадянина, конституційних засад громадянського суспільства, статусу політичних партій та громадських організацій, засобів масової інформації, організації і проведення виборів, всеукраїнського та місцевих референдумів, розкриваються конституційно-правовий статус Верховної Ради України, Президента, Кабінету Міністрів, Конституційного Суду, органів суду і прокуратури, місцевого самоврядування, територіальний устрій України, розглядається специфіка правового статусу Автономної Республіки Крим. Законодавчі та інші нормативно-правові акти в підручнику подані за станом на 1 вересня 2002 року. Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів та інших навчальних закладів.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/390
ISBN: 966-8088-38-7
Appears in Collections:Підручники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KONST_PRAVO_2002.pdf2,8 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.