Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3536
Title: Стан і тенденції розвитку суднобудівної промисловості в Україні: господарсько-правовий аспект
Other Titles: Состояние и тенденции развития судностроительной промышленности в Украине: хозяйственно-правовой аспект
The status and tendencies of the development of shipbuilding in Ukraine: legal aspects
Authors: Письменна, К.С.
Keywords: економічні відносини
правові відносини
засоби державного стимулювання
промислова політика
галузева політика
экономические отношения
правовые отношения
средства государственного стимулирования
промышленная политика
отраслевая политика
economic relations
legal relations
means of public promotion
industrial policy
Issue Date: 2010
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Письменна К. С. Стан і тенденції розвитку суднобудівної промисловості в Україні: господарсько-правовий аспект / К. С. Письменна // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. - Х. : Право, 2010. - № 1. - С. 221-229.
Abstract: Проаналізовано сучасний стан розвитку підприємств суднобудівного комплексу, економічний стан галузі, вказано на окремі недоліки правового забезпечення функціонування підприємств галузі. Запропоновано деякі господарсько-правові засоби поліпшення економічного стану підприємств суднобудівної промисловості, зокрема, прийняття низки нормативно-правових актів, що спрямовані на комплексне регулювання окремих галузей та підгалузей суднобудівної промисловості, які мусять мати ієрархічну структуру. Також запропоновано визнати судноремонтну галузь окремою галуззю суднобудівної промисловості та поширити на неї спеціальні режими, притаманні суднобудуванню.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3536
Appears in Collections:Наукові статті кафедри господарського права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pismenna_221.pdf277,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.