Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3527
Title: Господарсько-правові аспекти реалізації принципу пріоритетності національного використання технологій
Other Titles: Хозяйственно-правовые аспекты реализации принципа приоритетности национального использования технологий
Of economic legal aspects realization of principle priority use of technologies in Ukraine
Authors: Давидюк, О.М.
Keywords: технологія
інновації
інноваційна діяльність
технологічна політика
ринок технологій
державне регулювання господарської діяльності
технология
инновации
инновационная деятельность
технологическая политика
рынок технологий
государственное регулирование хозяйственной деятельности
technology
innovations
innovative activity
technological policy
market of technologies
state adjusting of economic activity
Issue Date: 2010
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Давидюк О. М. Господарсько-правові аспекти реалізації принципу пріоритетності національного використання технологій / О. М. Давидюк // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право : зб. наук. пр. - Х. : Право, 2010. - № 3. - С. 121-127.
Abstract: Присвячено науковим проблемам реалізації господарсько-правового регулювання відносин, пов’язаних із обігом (трансфером) технологій на території України, з метою вироблення пропозицій щодо вдосконалення положень чинного законодавства України, для забезпечення функціонування одного з головних принципів трансферу технологій — пріоритетності їх національного використання.
Посвящено научным проблемам реализации хозяйственно-правового регулирования отношений, связанных с оборотом (трансфером) технологий на территории Украины, с целью выработки предложений по усовершенствованию положений действующего законодательства Украины.
The article is devoted to the scientific problems o realization of economic and legal regulation of relations connected with circulations (transfer) of technologies in Ukraine. The aim of article is making propositions for perfection of Ukrainian legislations.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3527
Appears in Collections:Наукові статті кафедри господарського права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Davydiuk_121.pdf276,25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.