Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/3480
Title: Значення екофільних традицій народів Сходу для моделювання системи екоправового виховання в сучасній Україні
Other Titles: Значение экофильных традиций народов востока для моделирования системы экоправового воспитания в современной Украине
The value of ecophil traditions of people of the east for modeling the system ecolegal education in modern Ukraine
Authors: Захарова, В.О.
Keywords: екофільна ментальність
екоправова свідомість
екоправове виховання
экофильная ментальность
экоправовое сознание
экоправовое воспитание
ecophil mentality
ecolegal consciousness
ecolegal education
Issue Date: 2010
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Захарова В.О. Значення екофільних традицій народів Сходу для моделювання системи екоправового виховання в сучасній Україні / В.О. Захарова // Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Сер. Філософія, філософія права, політологія, соціологія. - Х. : Право, 2010. - № 4. - С. 75-80.
Abstract: Доведено, що на тлі поглиблення екологічної кризи за умов світової глобалізації та посилення етнокультурного синтезу відкриваються можливості використання екофільних традицій народів Сходу у справі творення ефективної системи вітчизняного екоправового виховання.
Обосновано, что в условиях углубления экологического кризиса в глобальных масштабах и усиления этнокультурного синтеза открываются возможности использования экофильных традиций народов Востока в деле созидания эффективной системы отечественного экоправового воспитания.
The possibility of ecophil traditions of peoples of the East in creating the efficient system of national ecolegal education opens up in the conditions of ecological crisis intensification of global scale and in the conditions of expansion of the ethnic synthesis has been considered.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3480
Appears in Collections:Наукові статті кафедри філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaxarova_75.pdf309.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.