Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3451
Title: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Міжнародна інформація" : (галузь знань 0302 "Міжнар. відносини", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030202 "Міжнар. право" для студ. I курсу денних фак-тів : електронне видання
Authors: Требін, М.П.
Сахань, О.М.
Васильєв, Г.Ю.
Осипова, Н.П.
Поліщук, І.О.
Keywords: міжнародна інформація
навчально-методичні посібники
международная информация
учебно-методические пособия
Issue Date: 2013
Publisher: Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Міжнародна інформація" [Електронний ресурс] : (галузь знань 0302 "Міжнар. відносини", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030202 "Міжнар. право" для студ. I курсу денних фак-тів : електронне видання / уклад. М. П. Требін [та ін.]. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 53 с.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3451
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_50.pdf545,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.