Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/3320
Title: Проблема сутності ціннісних орієнтацій у наукових дослідженнях
Other Titles: Проблема сущности ценностных ориентаций в научных исследованиях
Problem of essence of valuable orientations in scientific researches
Authors: Колесніков, М.П.
Keywords: цінність
ціннісні орієнтації
глобалізація
саморозвиток особистості
ценность
ценностные ориентации
глобализация
саморазвитие личности
valuable
valuable orientations
globalization
personal self-development
Issue Date: 2010
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Колесніков, М. П. Проблема сутності ціннісних орієнтацій у наукових дослідженнях / М. П. Колесніков // Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Сер. Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2010. №5 : зб. наук. пр. - Х. : Право, 2010. - С. 42-51.
Abstract: Присвячено дослідженню сутності ціннісних орієнтацій людини у вітчизняній та зарубіжній літературі. Доведено, що цінності відіграють провідну роль у процесах визначення і регуляції діяльності та формування особистості. Зроблено висновок про те, що показниками особистісної цілісності та зрілості є належна ціннісна ієрархія, ціннісна орієнтація на умовах домінування духовних та моральних принципів.
Посвящено исследованию сущности ценностных ориентаций человека в отечественной и зарубежной литературе. Доказано, что ценности играют главную роль в процессах самоопределения и регуляции деятельности личности. Сделан вывод о том, что показателем зрелости личности и ее целостности являются ценностная иерархия и ценностная ориентация (при условии доминирования духовных и моральных принципов).
The article is devoted to research the essence of valuable orientations of the person in the native and foreign literature. It has been proved that values play a key role in the processes of self-determination and regulation of the person’s activity. The conclusion is that a factor of the person’s maturity and its integrity is valuable hierarchy and valuable orientation (on the assumption of spiritual and moral principle’s domination).
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3320
Appears in Collections:Наукові статті кафедри філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolesnikov_42.pdf325.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.